Markvårdsmaskiner Öst

Referenser

IMG_1292 (1)

Ett trivsammare och tryggare Skäggetorp

2010 tog Bostadsbolaget WILLHEM över 2500 lägenheter samt köpcentrumanläggningen i Skäggetorp, ett bostadsområde i Linköping. Sedan våren 2016 driver man utemiljö och markvård i egen regi och resultatet är positivt, redan under det första året.
Jonas Härnbro, ansvarig för utemiljö har en långsiktig vision, tillsammans med våra hyresgäster ska vi skapa ett tryggt och trivsamt bostadsområde. Vi märker redan skillnad genom den feedback vi fått när vi är ute och jobbar, säger Jonas.
Vi har under det första året skapat en grund för bättre utemiljö genom att ta bort och rensa rent i övervuxna buskage och fraktat bort flera ton med kantsten. Vi har också effektiviserat städning och renhållning. Som ni ser har vi stora grönytor, gång och cykelvägar, parkeringsplatser, innergårdar, lekplatser att ta hand om. Då krävs en genomtänkt maskinpark för att göra jobbet på bästa sätt. Jonas berättar att redskapsbäraren, Trans Pro 5080, jobbar varje dag under året. Vi har en mängd redskap till maskinen som är lätta att byta och dessutom kommer vi fram överallt. Vi har en del el-bilar, Goupil är en favorit eftersom den tål mycket last. Jonas tycker att maskinerna skall vara funktionella, lättkörda och ha en förarmiljö med bra ergonomi, närheten till service är också viktig.
Snart börjar vårarbetet och vi har en mängd olika projekt att ta tag i, som gör att området blir funktionellare och vackrare och skapar naturliga mötesplatser för våra hyresgäster. Jag och mina medarbetare känner det väldigt inspirerande att få jobba långsiktigt med utemiljön i Skäggetorp, avslutar Jonas.

WILLHEM – ett modernt bostadsbolag
Grundades i december 2010
Långsiktiga ägare: Första AP-fonden
23 600 hyresbostäder, 12 tillväxtorter i Sverige
Fastighetsvärde cirka 25 mdkr
Huvudkontor i Göteborg