Markvårdsmaskiner Öst

GDPR-Integritetspolicy

GDPR – Ditt dataskydd hos oss

Vi behöver spara och behandla uppgifter om dig, såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer, samt registrerings- och i vissa fall personnummer.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig som kund den bästa servicen hos oss, för att te x skicka ut information om kommande maskinvisningar, uppdateringar utav maskiner & servicebulletiner.

Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt kundregister på ett betryggande sätt, och endast den personal som behöver dem i kontakten med dig, eller i andra kontakter som gäller ditt fordon hos oss, har tillgång till uppgifterna.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot säljer vi aldrig dina uppgifter vidare till tredje part.

Vi sparar uppgifterna under den tid som det är motiverat, bland annat styr till exempel bokföringslagen hur länge en del uppgifter behöver sparas.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@mvmost.se