Markvårdsmaskiner Öst
Hem > Leveranser

TransPro, TransGiant, MC130

Leverandstaum:

Vi har äran att få leverera tre stycken redskapsbärare till HSB Östergötland, Boservice. TransPro 3440, TransGiant samt nya MC130. Dessa är placerade i Linköping och är utrustade med redskap och tillbehör för att underlätta det dagliga arbetat.
MVM Öst tackar för förtroendet och önskar lycka till!